Friday, June 20, 2008

Steve's Keynotes

เชื่อว่าหลายคนคงชอบการ presentation ของ Steve Jobs แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ Mac ก็ตาม ผมว่าหลายๆเรื่องเอามาปรับใช้ในการนำเสนอได้ดีทีเดียว ผมไปเจอ web site หนึ่งที่เก็บเอา Keynotes รวมถึง Video อื่นๆเช่น WWDC ไว้ค่อนข้างครบถ้วนเลยที่ http://jordankennedy.com/jk/AppleKeynotes.html

Monday, June 16, 2008

Drupal 6.2 and Disqus

เพิ่ง upgrade จาก drupal 5.x เป็น 6.2 เสร็จ ราบรื่นดี ไม่มีปัญหาเรื่องภาษาไทย ไม่เหมือน wordpress ที่ต้องเข้าไป edit เรื่อง set NAME แต่ยุ่งกับ theme นิดหน่อยเพราะต้อง upgrade theme ด้วย ทำให้อะไรที่ customization ไว้ต้องมาคอยแก้ใหม่ นอกจากนี้ก็ทำการ enable search module ด้วยตอนแรกงงกับเรื่อง permission นิดหน่อย เพราะใน drupal จะมีการ set permission ว่า user แต่ละกลุ่มจะใช้งาน module ไหนอย่างไรได้บ้างทำให้ต้องเข้าไป set ตรงนั้นด้วย และก็ใน search settings ต้องมีการ run เพื่อทำ indexing ก่อนด้วยถึงจะ search ได้ จากนั้นก็ได้ลอง integrate กับ disquss เพราะเห็นล่าสุดมีคนทำเป็น modules สำหรับเอาไปลงได้ แต่ผมลองหลายรอบแล้วมันยังไม่ค่อย work จนไปได้คำแนะนำของ http://seanreiser.com/node/1336 เรื่องการ integrate ซึ่งผมลองแล้ว work เลยขออนุญาตเอามาเก็บไว้ในที่นี้ด้วย
# Goto Administer / Site building / Blocks / Add New Block
# Set the block description to 'Disqus'
# Paste the HTML and JavaScript Code into the block body
# Select "Full HTML" as Input Format
# Goto Administer / Site building / Blocks / List
# Scroll down to the 'Disqus' block you just added and select configure
# Scroll down "Page specific visibility settings"
# Select "Show if the following PHP code returns TRUE (PHP-mode, experts only)."
# In the box labeled "Pages" Paste the following:

1, 'page' => 1, 'blog' => 1);
if (arg(0) == 'node' && is_numeric(arg(1))) {
$nid = arg(1);
$node = node_load(array('nid' => $nid));
$type = $node->type;
if (isset($types[$type])) {
$match = TRUE;
}
}
return $match;
?>

# Scroll down to the 'Disqus' block you just added and select content from the dropdown.
# Scroll down to the comments modules and disable it.

Sunday, June 15, 2008

Bookmooch


This is exactly what I hope someone will start doing it here in Thailand. The english books are quite expensive here and this should be very helpful to all book lovers. If we can maintain a good community about this then it should be OK. The site only shows 9 members from Thailand for now. I'll upload my books to be given up soon. Check it out.

Awesomehighlighter

เคยอ่าน web แล้วอยาก highlight เก็บไว้ หรือจอ sticky note สำหรับบางย่อหน้าหรือบางข้อความไหมครับ ผมฟัง MBW แล้วได้รู้จัก www.awesomehighlighter.com คิดว่า work มาก โดยหลักง่ายๆก็คือเราสามารถ Highlight บางบรรทัดจากบางหน้า web และ add sticky note ได้ด้วย จากนั้น awesomehighlighter ก็จะ gen url แบบสั้นมาให้ สำหรับเราเก็บไว้หรือส่งให้คนอื่นได้ และข้อมูลที่เรา highlight ไว้ทั้งหมดก็จะถูกเก็บเป็น history ของเราให้ด้วย (กรณีลงทะเบียน) วิธีการใช้งานก็มีทั้งแบบเป็น bookmarklet และ firefox addon, work ครับ

Friday, June 13, 2008

rfidthailand feed : omni-id.ta...

rfidthailand feed : omni-id.tag:
ปกติแล้วเป็นที่รู้กันว่าโลหะ(metal)และขอ.. http://tinyurl.com/5j6u5j

Friday, June 6, 2008

Wordpress 2.5.1

เพิ่ง upgrade จาก 2.0.2 เป็น 2.5.1 เสร็จหลังจากที่ไม่ได้ทำมานาน เจอปัญหาเดิมคือ เรื่อง UTF-8 กับ mysql 5.x.x. ภาษาไทยรวนหมด So just in case I have this problem in the future, what you have to do is add the following into wp-db.php

mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");

before this line

$this->select($dbname);

Thursday, June 5, 2008

Comment Systems

null

ปกติใน blogging tool ก็มักจะมี commenting tool มาให้ อย่างใน wordpress ที่ผมใช้อยู่ แต่ features อะไรต่างๆก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไร และก็ต้องคอย manage พวก spam อยู่เรื่อยๆ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าเรากำหนดให้คนที่จะ comment ต้อง login ก่อนแล้วถึงจะ comment ได้ ก็มักจะเป็นการขอที่มากเกินไป โดยเฉพาะถ้าเป็น blog ที่ไม่ได้ต้องอ่านอยู่ประจำ ผมคิดว่า idea ของ third party comment systems อย่าง disqus หรือ intensedebate น่าจะไปได้ดี concept คือ แต่ละคนจะมี login ของ disqus หรือ intensedebate แล้วเวลาไปที่ blog ไหนที่ support comment systems พวกนี้ ก็สามารถจะทำการ comment โดยใช้ login ของ disqus หรือ intensedebate ได้เลย (แล้วแต่ว่า blog นั้นๆ support comment systems อันไหน) ดังนั้น ideally แล้วก็หมายความว่าถ้าทุก blog support disqus เหมือนกันหมด ผมแค่มี login ของ disqus อันเดียวผมก็สามารถไป comment ได้ทุกๆ blog ด้วย login id อันนี้ได้ และผมยังสามารถไปที่ web ของ disqus แล้วดูประวัติการ comment ของผมได้ หรือจะใช้ RSS Feed ก็ได้ และถ้าผมอยากจะติดตามการ comment ของใครที่น่าสนใจที่เขาไป comment ใน web อะไรก็ตามโดยใช้ disqus id อันนี้ผมก็สามารถติดตาม feed ของเขาได้ ซึ่งถ้าคิดๆไปก็เหมือนกับคนที่ comment นี้ มี blog ของตัวเองเหมือนกันนะครับคือเป็น blog ของ comment ที่ใครก็สามารถติดตามได้จาก RSS เป็น blog ในลักษณะ Horizontal across many webs

ปัญหาก็คือไอ้เจ้า comment systems นี้มันไม่ได้มีตัวเดียว แต่มีหลายตัวดังนั้นถ้าผมเลือกที่จะ support disqus ผมก็จะเสียคนที่เป็น user ของ intensedebate ไป และ vice versa นอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างสำหรับคนที่ maintain blog ก็คือผมไม่ต้องมาคอย maintain users locally

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง disqus กับ intensedebate แล้ว disqus น่าจะมีคนใช้มากกว่าและมี settings ในเรื่องของ restrictions ดีกว่า เช่นต้อง force ให้ คน comment login เข้า disqus ก่อน ก่อนที่จะทำการ comment ในขณะที่ intensedebate ทำไม่ได้ในตอนนี้ (อาจจะเป็นความตั้งใจ เพื่อให้ทุกคน comment ได้ก่อนในช่วงแรกๆของ intensedebate ก็ได้ คือให้เป็นที่รู้จักก่อนๆที่จะ force ให้ต้อง login) แต่ผมชอบ intensedebate มากกว่า เพราะหน้าตามันสวยกว่า และสามารถ import previous comments ได้ (แต่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ต่อไปน่าจะแก้ได้)

Wednesday, June 4, 2008