Sunday, November 25, 2007

Phonetic Alphabet

Phonetic Alphabet คือการสะกดตัวอักษรอ้างอิงกับคำศัพท์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าสะกดด้วยตัวอะไร เวลาคุยโทรศัพท์เคยต้องใช้หลายทีแล้ว พูดไม่ถูกซักทีเลยเอามาเก็บไว้ มีสองแบบนะครับคือแบบของ NATO กับแบบของ Western Union

แบบ NATO
แบบ Western Union