Posts

Showing posts from December, 2007

RSSI

Image
ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับ RTLS หรือ Real Time Location System ที่ใช้เทคโนโลยีในลักษณะของ RFID แต่เป็นแบบ active โดย tag จะส่งข้อมูลเป็นลักษณะ beacon ออกมาเป็นระยะๆ แล้วใช้ access point อย่างน้อย 3 ตัวจับความแรงของสัญญาณหรือ delay เสร็จแล้วก็ทำ triangulation (นึกภาพรัศมีของวงกลมสามวงตัดกัน ก็จะได้บริเวณที่ tag อยู่) mechanism ที่ใช้ก็จะมีสองอันด้วยกันคือ RSSI หรือ Received Signal Strength Indication กับ TDOA หรือ Time Difference of Arrival แบบหลังมักจะใช้ในกรณี outdoor และต้องใช้ access point เพื่อการนี้โดยเฉพาะเช่นของ Aeroscout สำหรับ RSSI นั้นค่าที่วัดได้จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วยอะไรโดยค่า 0 ก็จะหมายถึงไม่มีสัญญาณ ค่า max ก็จะหมายถึงสัญญาณสูงสุด ทั้งนี้ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน แต่ละยี่ห้อก็มีค่า max ต่างกัน เช่นบางยี่้ห้อก็เป็น 60 บางยี่ห้อก็เป็น 100 มีข้อน่าสังเกตุอันหนึ่งคือ สัีญญาณที่ออกจาก access point เมื่อเดินทางไปตามระยะทางจะตกลงเร็วมาในลักษณะแบบ exponential ผกผันกับระยะทาง เช่นออกจาก access point ที่ยิงออกมาด้วยความแรง 30dBm พอวัดที่ตัว access point อาจจะเหลือแค่ -9dBm เอง ลองไปอ่าน

Coffee World AP

name will be something like CW1065 then user=11111 pass=AAAAA / not sure, might not be user and password but something else

Long Tail in Telco

Image
เพิ่งดู webinar ของ lightreading เรื่อง Telecom Web Services and Web 2.0 ผมคิดว่าเป็นการมอง trend ในอนาคตสำหรับ telecom operator ได้อย่างดี คือมองว่าในอนาคต telecom operator จะมีการทำ web services interface ออกมาเพื่อให้เป็นตัว services enabler สำหรับ third parties ในโลกของ Web 2.0 ทั้งหลายช่วยในการเอาไปรวมกับ web services อื่นๆที่มี available อยู่ create ออกมาเป็น services ประเภทต่างๆสำหรับ end users ที่หลากหลายได้มากทำให้เข้าถึงลูกค้าในกลุ่มของ Long Tail ได้อย่างมาก ทฤษฏี long tail ก็คือการมองว่า product บางประเภทที่มีความนิยมไม่มากนักแต่การมีความหลากหลายของ products เพื่อให้สามารถ meet ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม เมื่อเอามารวมๆกันก็มีปริมาณไม่แพ้ products กลุ่มที่มีความนิยมมากแต่ก็มีชนิดของ products อยู่ไม่กี่ตัวได้เหมือนกัน (ดูพื้นที่ใต้กราฟเทียบกันนั่นเอง) แนะนำให้ลองฟัง webinar อันนี้ดูครับ

Application Session Controller

Image
อ่านเจอ term ใหม่คือ ASC หรือ Application Session Controller ซึ่งเป็น software solutions เป็นตัวกลางระหว่าง applications กับ network transport ประเภทต่างๆเพื่อให้ applications ทีมีอยู่ independent ออกมาจาก network technology ซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างตลอดเวลา background ก็คือที่ผ่านมาเวลามีการพัฒนาพวก IN applications นั้นมักจะต้องมีไปผูกกับประเภทของ network/transport technology ที่ applications นั้นๆจะไปวิ่งอยู่ developer ก็จะต้องเขียนส่วนหนึ่งของ applications เชื่อมต่อไปยังส่วนของ network ด้วย ซึ่งพอมีการเปลี่ยน network หรือต้องการให้ applications นั้นๆสามารถให้บริการได้โดยไม่ขึ้นกับ network เช่น ทั้ง wireless กับ wireline ก็จะต้อง มีการใช้ gateway ในการเชื่อมต่อกัน ซึ่งกับกลายเป็นการสร้างความยุ่งยากเพิ่มขึ้นไปอีก architecture แบบนี้บางทีเรียกว่า Silo Deployment Model idea ของ ASC ก็คือการมี software solution เป็นตัวกลาง shield application layer ออกจาก network layer โดย ASC จะมี API ที่ครบถ้วนให้กับทาง Application developer เพื่อให้สามารถ access components ต่างใน network

OPC in SCADA

ได้คุยกับคนที่เขียน program คุมพวกอุปกรณ์ control device และเครื่องจักรต่างๆ เดี๋ยวนี้จริงๆก็ง่ายขึ้นเยอะ แต่ก่อนจะเขียนโปรแกรมเพื่อคุมอุปกรณ์อะไรจะต้องมี driver เฉพาะ แต่เดี๋ยวนี้ใช้มาตรฐานที่เรียกว่า OPC หรือ OLE(Object Linking and Embedding) for Process Control ซึ่งอุปกรณ์ทุกตัวก็จะมี OPC Server เป็น interface เพื่อให้ application ที่ต้องการ get ข้อมูล interface เข้ามาโดยทำตัวเป็น OPC Client ส่วน tool ที่ใช้กันเยอะก็คือ Intouch ของบริษัท Wonderware ซึ่งเป็นลักษณะของ IDE platform จุดเด่นของ Intouch คือรองรับอุปกรณ์ได้เยอะมาก