BoostIMG and PictureHost

ผมได้ที่เก็บรูปแบบมี direct link ให้แล้วครับ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วย คือที่ www.boostimg.com กับ www.picturehost.com ผมชอบที่ boostimg มากกว่า เพราะใช้ง่าย ขั้นตอนน้อยกว่า ขนาดต่อหนึ่งภาพได้ถึง 10MB ส่วน picturehost ก็โอเค แต่ขนาดต่อภาพสูงสุดอยู่ที่ 2MB