FeedDemon versus Bloglines

ผมใช้ Bloglines มาตลอดและก็ค่อนข้างพอใจโดยรวม มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ค่อยชอบก็คือเวลาเปิดแต่ละ feed แล้วมันจะ set news items ทั้งหมดว่าเป็น read คืออ่านแล้วและพอเข้ามาอีกทีก็จะไม่เห็นแล้ว แม้ว่าจะเลือก Keep New แต่ละอันได้ แต่สำหรับบางทีที่ผมแค่เข้ามาดูว่ามีหัวข้อคร่าวๆอะไรบ้างยังไม่ต้องการอ่านจริงๆ การที่จะต้องมานั่ง tick Keep New ทีละอันก็ไม่ไหวเหมือนกัน เคยลอง Mark All New แต่รู้สึกว่าจะทำได้ครั้งเดียวนะครับ

ได้ยินชื่อ FeedDemon มานาน เสาร์อาิทิตย์นี้เลยลองใช้ดู ก็ไม่เลวเหมือนกัน sync. กับ Bloglines ได้ แต่ผมไม่ค่อยชอบให้ sync. เท่าไรเพราะมีหลักการทำงานอันหนึ่งที่แตกต่างและค่อนข้างสำคัญดังนี้ ใน Bloglines นั้นถ้าเรา set item ไหนให้เป็น Keep New มันก็จะอยู่ใน Bloglines ตลอดไป ผมเข้าใจว่าคงจะมี Limit ว่าไม่ให้เกินกี่ items แต่ผมคิดว่ามันเยอะเกินพอ ส่วน feeds ที่เข้ามาใหม่จะรับได้ไม่เกิน 200 ให้สังเกตว่าแยกกันนะครับ ระหว่าง item ที่ต้องการจะเก็บโดยการ Keep New ไว้ กับ feed ใหม่ที่รับเข้ามา

แต่ในส่วนของ FeedDemon นั้น ถึงแม้ว่าเราจะ tick item ไหนว่าอ่านแล้วมันก็จะยังถูกเก็บอยู่ และทั้ง feed items ใหม่ที่เข้ามาและอันเก่าที่มีอยู่ทั้งที่อ่านแล้วและยังไม่อ่าน จะถูกนับรวมกันและเก็บไว้แค่ตามจำนวนที่ set ใน Archive ใน Feed Properties เท่านั้น (Default = 200) ดังนั้นถ้านับรวมกันแล้วเกิน 200 items เก่าๆก็จะถูกตัดออกไปทันที ถ้าจะเปรียบไปก็คล้ายๆกับอยู่ในลักษณะของ Sliding Windows ที่เลื่อนไปสู่ feed items ที่ใหม่ขึ้นเรื่อยๆโดยมีขนาดของ Windows คงที่? วิธีที่จะเก็บ item ที่เราต้องการก็ทำได้โดยเก็บไว้ใน Newsbin ซึ่งจะไปคล้ายกับการ tick Keep New ในส่วนของ Bloglines ครับ

Popular posts from this blog

Make keyboard on PC behave like Mac

Put del.icio.us on your blog

Scuttle Bookmark