Retuning IRD5000

บางทีเวลาถอดปลั๊กหรือถอดสายสัญญาณแล้วเสียบใหม่จะหาสัญญาณไม่เจอให้แก้ตามวิธีข้างล่าง

1. ตั้งที่ช่อง1 แล้วเข้าmenuไปตั้งความถี่ 12272H sr30000 Fec2/3
2. เข้าเมนูค้นหาสัญญาณตามค่าที่กำหนดเพื่อให้เครื่องจำคลื่นเริ่มต้นในการบูตตามที่เราตั้ง
3. เมื่อบูตเสร็จให้ปิดเครื่อง แล้วถอดสายนำสัญญาณที่ต่อกับเครื่องรับดาวเทียมออก เสียบปลั๊กใหม่
แล้วเข้าMenu 3 1 1 3 select เพื่อรีเซตการเรียงช่อง จะขึ้นคำว่าช่องการที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ค้างเมนูนี้ไว้ ไม่ต้องกด exit หรือmenuใดๆ
4. ต่อสายจากดาวเทียมเข้าไปใหม่แล้วไม่ต้องทำอะไร ให้รอหน้าจอLCDที่เครื่องรับโชว์ไฟสแตนบาย (1ขีด) ประมาณ1นาที แล้วถอดปลั๊กไฟออก ( ถ้าไม่ขึ้นหน้าจอสแตนบายให้ย้อนกลับไปทำขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง )
5.เสียบปลั๊กไฟใหม่ รอจนเครื่องบูตเสร็จ ก็เป็นอันเสร็จครับ

ข้อความจากคุณพัดลุงที่น่าจะ work
1. เข้าไปตั้งความถี่ 12272H sr30000 Fec2/3
2. เข้าเมนูค้นหาสัญญาณตามค่าที่กำหนดเพื่อให้เครื่องจำคลื่นเริ่มต้นในการบูตตามที่เราตั้ง
3. เมื่อบูตเสร็จให้ปิดเครื่อง แล้วถอดสายนำสัญญาณที่ต่อกับดาวเทียมออก เสียบปลั๊กใหม่ แล้วเข้า Menu 3 1 1 3 select เพื่อรีเซตการเรียงช่อง จะขึ้นคำว่าช่องการที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ค้างเมนูนี้ไว้ ไม่ต้องกด exit หรือmenuใดๆ
4. ต่อสายจากดาวเทียมเข้าไปใหม่แล้วไม่ต้องทำอะไร ให้รอจนเครื่องปิดเองอัตโนมัติ(ใช้เวลามากกว่า 5 นาที) และจะพบว่าหน้าจอเครื่องรับจะไม่มีอะไรขึ้นเลยเสมือนไม่ได้เสียบปลั๊ก
5.ถอดปลั๊กไฟดาวเทียมออก แล้วเสียบใหม่ รอจนเครื่องบูตเสร็จ ก็เป็นอันเสร็จครับ

Popular posts from this blog

Make keyboard on PC behave like Mac

Put del.icio.us on your blog

Cannot Run eFilmLt.exe from CD