Songs for My Kid

แมงมุมลาย
แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน
วันหนึ่งมันเปียกฝน ไหลหล่นลงจากบนหลังคา
พระอาทิตย์ส่องแสง น้ำเหือดแห้งหายไปลับตา
มันจึงไต่ขึ้นฝา หันหลังมาทำตาลุกวาว