New Universal Dock - Play/Pause Did Not Work

เสียบ iPod Classic 120GB เข้าไปบนตัว dock ปุ๊ป ลองกด play ที่ remote ปรากฏว่าไม่ได้ ปุ่มที่ work มีแค่ Volume Up/Down แค่นั้น ตอนแรกนึกว่าเป็นเหมือนที่บางคนเขาบ่นกันซะแล้วว่าบางปุ่ม work กับ iPod บางรุ่น และมีหลายคนบ่นกันมาก แต่สุดท้ายลองเอา Power Adapter มาต่อดู แล้วลองใช้ Remote อีกที ปรากฏว่าใช้ได้ทุกปุ่มตามที่ manual เขียนไว้ ระยะการทำงานของ Remote ก็ไกลดีด้วย ด้วยรูปร่างที่ดูดีสวยงาม ถึงจะแพงหน่อยแต่ก็ถือว่าพอรับไหว