เปลี่ยน bluetooth codec บน macOS ให้ใช้ aptX

1. วิธีดู codec ปัจจุบัน ให้กด Option ค้างแล้วกด Bluetooth icon บนเมนูบาร์ แล้วเลื่อนไปที่ device ที่ต้องการเพื่อดู codec ปัจจุบัน (จะเห็นว่าเป็น SBC, aptX, etc..)
2. ถ้าไม่ใช่ aptX แต่อุปกรณ์ Bluetooth ที่ connect อยู่ support aptX ให้ download Bluetooth Explorer ไปที่ Tools/Audio Settings แล้ว Force aptX
3. Disconnect และ Connect Device ใหม่

ขอบคุณที่มา
http://www.theghostbit.com/2015/03/force-mac-os-x-to-use-aptx-with-your.html

Popular posts from this blog

Make keyboard on PC behave like Mac

Put del.icio.us on your blog

Cannot Run eFilmLt.exe from CD